Impulsstøy på personell fra NSM

Date Issued
2011-10-05
Keywords
Støymåling
Styrte raketter
Project number
11/01803
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2673
Collection
Rapporter
11-01803.pdf
Size: 25M
Abstract
Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) videreutvikler NSM (Naval Strike Missile) til nye våpenplattformer. Denne rapporten inneholder testresultater for impulsstøy på personell ved avfyring. Det ble gjort tre missilfyringer: 1. Fra lastebil på Andøya 2. Fra lastebil på Point Mugu i USA 3. Fra fregattrampe på Point Mugu i USA MIL-STD-1474D er en amerikansk militær standard som inneholder en del krav til maksimalt nivå for impulsstøy knyttet opp mot antall skudd og hva slag hørselsvern som skal benyttes. Fokus er på beskyttelse mot hørselsskader, men grensesetting av impulsstøy vil også begrense faren for helseskader andre steder i kroppen. Konklusjonen i rapporten kan i hovedsak sees i Figur 3.1–3.3. I følge MIL-STD-1474D kan man utføre opp til 100 fyringer hver dag med enkle hørselsvern (propper eller hørselsvern) i alle posisjoner vi har målt, bortsett fra rett under missilbanen. Det er usikkerhet knyttet til målingen under missilbanen. Dermed må man utføre en ny måling dersom man skulle ha behov for å ha personell der. Konklusjonene gjelder for posisjonene der det er målt. Gitt rutiner for avfyring av NSM bør KDA og brukerne gjøre en vurdering av impulsstøynivået på de stedene personell skal oppholde seg. Denne rapporten burde være til hjelp i en slik vurdering
Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) continues to develop Naval Strike Missile (NSM) for new weapon platforms. This report contains test results for impulse noise for personnel firing the missile. Three missiles were launched: 1. From truck at Andøya 2. From truck at Point Mugu, USA 3. From frigate ramp at Point Mugu, USA MIL-STD-1474D is an American military standard that sets maximum levels for impulse noise related to number of shots fired and hearing protection used. We have examined the impulse noise levels at different positions for personnel firing the missile. The results can be seen in Figure 3.1–3.3. According to MIL-STD-1474D one may launch 100 missiles a day using either plugs or muffs at all positions we have measured, except directly under the missile path.
View Meta Data