Ildledning og navigasjon

Author
Skogen, Erling (red)
Date Issued
2004
Keywords
Ildledning
Navigasjon
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2575
Collection
Historisk
FFIs-historie-nr7.pdf
Size: 7M
license.txt
Size: 2k
Abstract
På 1960-tallet ble det ved FFI satt i gang utvikling av ildledningssystemer både for Hæren og Marinen. Både Feltartilleriet, Kobben klasse undervannsbåter og Sjøforsvarets nye missiltorpedobåter fikk moderne og effektive ildledningssystemer. På slutten av 1970-tallet ble det også startet utvikling av et integrert navigasjonssystem for bruk i de kommende kystvaktfartøyer av Nordkappklassen. Tidlig på 1990-tallet startet utviklingen av en ny type hurtigbåtcockpit for de nye MTBer i Skjoldklassen.
View Meta Data