Ikke-destruktiv metode for test av aktivkullfiltre

Date Issued
2010
Keywords
Testing
Tetthet
Aktivkull
Filtre
Project number
2010/01179
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2364
Collection
Rapporter
10-01179.pdf
Size: 145k
Abstract
En ikke-destruktiv metode for test av aktivkullfiltre er beskrevet. Metoden er basert på at en ubetydelig mengde av et ufarlig stoff som adsorberes sterkt av filteret, injiseres oppstrøms filteret ved hjelp av en sprayflaske. Dersom stoffet kan detekteres nedstrøms filteret i en mengde som overskrider forventet filtereffektivitet, har gjennombrudd i filteret funnet sted. Som testkjemikalium benyttes isoamylacetat eller isopropanol. Deteksjon av testkjemikaliet gjøres ved hjelp av en håndholdt fotoionisasjonsdetektor. Metoden gir først og fremst kvalitativ informasjon om gjennombrudd har funnet sted, men i visse situasjoner gir metoden også kvantitativ informasjon om beskyttelsesfaktoren til filtersystemet.
A non-destructive method for test of activated carbon filters is described. In this method an insignificant amount of a harmless chemical strongly adsorbed by the filter, is injected upstream of the filter by means of a spray bottle. If the chemical can be detected downstream of the filter in an amount exceeding the predefined filter efficiency, breakthrough of the activated carbon bed has occurred. Isoamyl acetate or isopropanol is used as test substance. The detection of the substance is done using a handheld photoionization detector. The method gives first and foremost qualitative information about whether vapor breakthrough has occurred or not. Quantitative information about the protection factor of the filter system can be obtained in certain situations.
View Meta Data