Identification of biological warfare agents - recent progress and future trends

Date Issued
2015
Keywords
Biologiske trusselstoffer
Deteksjon
Bioaerosoler
Project number
2015/01503
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1186
Collection
Rapporter
15-01530.pdf
Size: 1M
Abstract
This report provides a brief summary of current and developing technologies available for identification of biological threat agents. In addition, some representative examples of bioidentification platforms are given. Discussions regarding the future trends and prospects in the field of bio-identification technologies are included. The responsible nation for writing this report was Finland with assistance from the other nations. The Finnish report is enclosed to this FFI report and starts at page 5.
Denne rapporten er en leveranse i NORDEFCO-samarbeidet mellom Norge, Sverige og Finland med tittelen “The biological identification and detection capabilities (BIDC)” (05.06.2015). Hovedfokuset i leveransen er å beskrive hvordan dagens teknologiske tilnærminger og instrumentering kan brukes til å identifisere biologiske trusselstoffer i en kjemisk, biologisk, radiologisk og nukleær (CBRN) sikkerhets- og forsvarssammenheng. Rapporten beskriver metoder og teknologier for identifikasjon av biologiske trusselstoffer. Den inneholder en kort oppsummering av teknologier som per i dag er tilgjengelige for identifikasjon av biologiske trusselstoffer, inkludert en diskusjon av fremtidige trender innenfor dette området. Finland har hatt hovedansvaret for å skrive denne rapporten med innspill fra de andre nasjonene. Rapporten er i sin helhet vedlagt og starter på side 5.
View Meta Data