ICE worx – FFIs senter for innovasjon

Date Issued
2021-04
Keywords
Forsvarssektoren
Samarbeid
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2872
Collection
Fakta
FFI_Faktaark_ICE worx_april2021.pdf
Size: 742k
license.txt
Size: 2k
Abstract
ICE worx er et innovasjonssenter som skal stimulere til bedre samarbeid i forsvarssektoren, samt fremme utvikling og bruk av mer effektive verktøy og prosesser. Slik skal senteret bidra til bedre materiell og teknologiske løsninger for Forsvaret.
View Meta Data