Hvordan påvirkes alderspensjonen dersom alle tillegg og overtid blir pensjonsgivende?

Author
Elman, Elisabeth
Halvorsen, Ola Krogh
Date Issued
2021-08-09
Keywords
Pensjon
Aldersgrenser
Personell
Project number
21/01464
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2933
Collection
Eksterne notater
21-01464.pdf
Size: 500k
license.txt
Size: 2k
Abstract
Militært personell må ofte jobbe til ukurante tidspunkt, på ukurante steder og tidvis med økt risiko for liv og helse. Dette blir de kompensert for med ulike tillegg og overtid. De fleste tillegg og overtid er imidlertid ikke pensjonsgivende i offentlig tjenestepensjon (OfTP) i dag. I dette notatet undersøker vi hvordan alderspensjonen påvirkes dersom enkelte inntektskategorier blir gjort pensjonsgivende. Vi finner at effekten av en slik endring i stor grad avhenger av hvor mye av inntekten som i utgangspunktet ikke er pensjonsgivende. I tillegg har det stor betydning hvorvidt inntekten overstiger 7,1 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden. Endringen har størst effekt dersom mye av inntekten i utgangspunktet ikke er pensjonsgivende og inntekten overstiger 7,1 G. Ved liten andel ikke-pensjonsgivende inntekt og inntekt under 7,1 G er effekten minimal.
View Meta Data