Høyoppløsnings SAR satellittbilder tatt over fjellpartier ved Bjerkvik i Nord-Norge

Date Issued
2011
Keywords
Radar - SAR
Synlighet
Satellittbilder
Project number
2010/01092
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2376
Collection
Rapporter
10-01092.pdf
Size: 11M
Abstract
Vi har brukt høyoppløsnings Radarsat-2 og COSMO-SkyMed syntetisk aperture radar satellittbilder (SAR) tatt i april 2010 for å evaluere fremkommelighet og noen utvalgte særtrekk ved fjellterrenget øst for Bjerkvik i Nord-Norge. Vi har vist potensialet ved å bruke stereo SAR opptak med den kanadiske Radarat-2 satellitten til å utlede høydekart i dette området, og hvordan man kan bruke 1-dags interferometriske SAR-opptak gjort med de italienske COSMO-SkyMed satellittene til å lage høydekart med en nøyaktighet som overgår eksisterende 1:50 000 topografisk kartserie.
We used high-resolution Radarsat-2 and COSMO-SkyMed synthetic aperture radar (SAR) satellite image data acquired in April 2010 to evaluate terrain accessibility and certain ground features in a mountainous terrain outside Bjerkvik in North Norway. We have shown the potential of using stereo SAR images from the Canadian Radarsat-2 satellite to generate topographic maps in the region, and how 1-day interferometric SAR acquisitions with the Italian COSMO-SkyMed satellites can be used to generate elevation maps with height accuracies better than the existing 1:50 000 topographic data.
View Meta Data