Historisk gjennomgang av studier utført av FFI på Krigsskolens stridskurs

Date Issued
2013-08-26
Keywords
Fysiologi
Søvn
Kosthold
Forsvaret
Project number
2013/01566
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1002
Collection
Rapporter
13-01566.pdf
Size: 2M
Abstract
På oppdrag fra Krigsskolen har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) oppsummert resultatene av den forskningen instituttet har utført i tilknytning til Krigsskolens stridskurs (Hærens krigsskole). Kadettene på Krigsskolen er fulgt under stridskurset siden starten av 1970-tallet og det foreligger et stort antall vitenskapelige artikler, spesielt fra 80- og 90-tallet. Denne rapporten beskriver påviste endringer i kroppen under og etter hard fysisk aktivitet, ved søvnmangel og ernæringsmangel, og konsekvensene disse endringene kan ha. Stridskurset er et mestringsorientert kurs i juni måned og varer i ca. én uke med døgnkontinuerlige fysiske aktiviteter (kaloriforbruk på 7000-10000 kcal per døgn), lite mat (inntak på ca. 700 kcal per døgn) og lite søvn (1-3 timer). Under kurset foregår en ekstrem nedbryting av kroppens energilagre. Kadettene mister i gjennomsnitt omtrent 10 prosent av sin kroppsvekt. Det er påvist tap av muskelmasse på ca. 6 prosent. Til tross for dette er søvnmangel den største utfordringen for kadettene under kurset. Studiene viser at stridskurset fører til forstyrrelser i døgnrytme, hormonelle forandringer, endring i termoregulering (noe som medfører større fare for generell kroppsnedkjøling), belastningsskader (samme symptomer som hos overtrente idrettsutøvere), endring i mage- og tarmfunksjon (diaré og oppkast), nedsatt mental og fysisk ytelse (hovedsakelig som følge av søvnmangel), svekket glukosetoleranse og økt infeksjonsrisiko (særlig i øvre luftveier) i dagene etter kurset. Til tross for økt infeksjonsrisiko, er det ikke påvist noen økning i øvre luftveisinfeksjoner under eller etter kurset. Resultatene viser store individuelle forskjeller i endringer i reguleringssystemene i kroppen under stridskurset. Personer som er godt trent, har gode søvnrytmer, har inntatt god ernæring før kurset, som skårer høyt på positiv mestringstro og har positiv innstilling, er best rustet til å gjennomføre kurset. De som sliter mest med lite mat, har i utgangspunktet lite underhudsfett. Disse kadettene må få tilført ekstra næring for å hindre større tap av muskelmasse. FFIs erfaring er at det ikke bare er mengde mat, men også ernæringssammensetningen, som har betydning for mental og fysisk ytelse. Det er viktig med restitusjon etter stridskurset slik at kadettene raskt kommer tilbake til operasjonell aktivitet. Resultater viser at hormonelle forhold er tilbake til normalt nivå etter tre uker, mens det derimot kan ta flere uker eller måneder før nummenhet og belastningsskader i beina er borte. Det tar omtrent en uke å komme tilbake til normalt søvnmønster. Alle endringer i kroppen som følge av deltagelse på stridskurset ser ut til å være helt restituerte etter 2-3 måneder.
This report is a review of the medical studies that the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has conducted in conjunction with the Norwegian Military Academy rangertraining course. FFI has followed the cadets at the Military Academy during their combat courses since the beginning of the 1970s and the course has been extensively studied in a number of scientific papers, especially by Per Kristian Opstad, FFI, during the1980s and 1990s. This report describes changes observed in the body after strenuous physical activity, energy depletion and sleep deprivation, as well as the consequences these alterations have for the cadets. The military ranger training course is organized annually, in June, for about one week with continuous activities “24-7” corresponding to the use of approximately 7000-10000 kcal per day. The energy intake is estimated to about 700 kcal and the sleep level to a total of 1-3 hours per day during the course. The course represents a situation with extreme degradation of the energy storage in the body and with a body weight reduction of about 10 percent. A loss of muscle mass of about 6 percent has also been observed. Despite this, sleep deprivation is the most painful stress factor for the cadets during the military ranger training course. The studies performed by FFI show that the military ranger training course leads to major alterations in the circadian rhythm, the hormone levels, and the temperature regulation with a reduced “thermostat” temperature representing a greater risk of general body cooling (hypothermia). Furthermore, significant alterations are observed in mental and physical performance with a reduced performance mainly due to sleep deprivation, impaired glucose tolerance due to energy deficiency, gastrointestinal alterations (e.g. increased gastric acid concentration and production and increased gastrointestinal regulatory peptides) and increased risk of contracting infectious diseases. Despite the increased risk of becoming subject to infections (e.g. contagious viral upper-respiratory tract infections) after the training course, no obvious clinical signs of upper-respiratory tract infections were noted in the involved cadets during or after the training course. Large individual differences have been observed in loss of body weight during the training course. The individuals that, prior to the training course, are well fit and trained, have good sleep rhythms, sufficient nutrition uptake as well as a high score on positive self-efficacy, are the cadets that perform best during the course. In contrast, cadets with low levels of body fat seem to find the course more challenging and must be provided with additional nutrition to prevent starvation and excessive loss of muscle mass. FFI suggests that both the amount of food and the food’s composition are of significance for the individual’s mental and physical performance. A recovery period after the military ranger-training course is crucial for the soldiers to be able to return to operational activities as soon as possible. Results show that the hormonal alterations reach normal levels about 3 weeks after the course, while it can take several weeks before the numbness and strain in the feet have diminished. It takes one week to recover from sleep deprivation. FFI has observed that the changes in the body after the ranger-training course are completely recovered after about 2-3 months.
View Meta Data