Hierarchic Assessment Tool (HAT) : a tool for monitoring status in campaign assessment

Date Issued
2010
Keywords
Analyseverktøy
Militære operasjoner
Effektmålere
Excel
Project number
2010/01153
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2428
Collection
Rapporter
10-01153.pdf
Size: 1M
Abstract
This report describes an assessment tool developed through FFI project 1122, Analysis support to military operations. Campaign assessment is one of the main OA tasks in planning and execution of military operations. The tool aids the analysts by providing a way to store data, monitor campaign status and make illustrations to communicate this information. The tool is implemented as a macro in MS Excel, since this makes it highly available and easy to exchange. One main idea behind the development of the tool was that it could be useful for the analysts from the Institute deployed to the Norwegian led PRT in Meymaneh in Afghanistan. In addition, the tool has been used by analysts participating in exercises. Military personnel have provided positive feedback at these exercises.
Denne rapporten beskriver et verktøy utviklet i FFI-prosjekt 1122, Analysestøtte til militære operasjoner. ”Campaign assessment” er en av hovedoppgavene til operasjonsanalytikere som deltar i planlegging og gjennomføring av militære operasjoner. Verktøyet som beskrives kan brukes til å lagre data, overvåke operasjonens status og lage illustrasjoner for å fremstille denne informasjonen på en god måte. Verkøyet er implementert som en makro i MS Excel, siden dette gjør det lett tilgjengelig og å utveksle. En av hovedårsakene til at verktøyet ble utviklet, var at det vil være nyttig for analytikere fra instituttet som deployeres til det norskledede PRT-et i Meymaneh i Afghanistan. I tillegg har verktøyet blitt brukt på øvelser i Norge. Militært personell har gitt gode og nyttige tilbakemeldinger på verktøyet gjennom disse øvelsene.
View Meta Data