Fremtidens sanitet – effektiv ressurs i Forsvaret og totalforsvaret – Utvidet sammendrag av FFI-rapport 22/01114

Author
Pedersen, Marius Nyquist
Vormdal, Tor Ole
Lind, Marit
Engøy, Thor
Date Issued
2022-06-08
Keywords
Forsvarets sanitet
Sanitetvirksomhet
Totalforsvar
Helsevesenet
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/3036
Collection
Utvidet sammendrag
Utvidet Sammendrag_Fremtidens sanitet.pdf
Size: 2M
license.txt
Size: 2k
Abstract
I prosjektet «Saniteten mot 2040» har FFIs forskere sett på sanitetens framtidige rolle og funksjon. Hva blir de viktigste utfordringene i de neste tiårene? Hvordan skal saniteten møte dem? Hvordan bør den militære saniteten utvikles for å bli en effektiv ressurs i Forsvaret og totalforsvaret? Dagens planer tilsier at sanitetens evner i 2028 ikke skiller seg vesentlig fra dem som fantes i 2005. En rekke utviklingstrender vil likevel gjøre omverdenen for saniteten og helsevesenet annerledes og mer sammensatt i fremtiden. Sektoroverskridende trusler, økende bruk av ikke-militære virkemidler, globalisering og gryende nasjonalisme «ryster» internasjonal sikkerhetspolitikk og de kollektive og teknologiske samhandlingsarenaer. Desinformasjon og cyberangrep utfordrer framtidig utforming av nasjonal og internasjonal sikkerhetspolitikk. Samtidig har både demografi og klimaendringer en betydelig effekt.
View Meta Data