Fremtidens autonome ubemannede kapasiteter i Sjøforsvaret

Author
Hareide, Odd Sveinung
Relling, Tore
Pettersen, André
Sauter, Alexander
Mjelde, Frode Voll
Ostnes, Runar
Date Issued
2018
Keywords
Autonomi
Fartøyer
Sjøforsvaret
Permalink
http://hdl.handle.net/123456789/71894
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1851
DOI
10.21339/2464-353x.3.2.123
Collection
Articles
Description
Hareide, Odd Sveinung; Relling, Tore; Pettersen, André; Sauter, Alexander; Mjelde, Frode Voll; Ostnes, Runar. Fremtidens autonome ubemannede kapasiteter i Sjøforsvaret. Necesse 2018 ;Volum 3.(2) s. 123-148
1621633.pdf
Size: 2M
Abstract
Sjøforsvaret har en lang historie med å utnytte ny teknologi for å øke den operative evne. Denne artikkelen tar sikte på å gi leseren økt forståelse av hva autonomi er, og hvordan dette kan nyttiggjøres i Sjøforsvaret. Sjøforsvarets intensjon med autonomi bør i hovedsak baseres på å redusere risiko for tap av menneskeliv, samt effektivisering av operasjoner der mennesket er en restriksjon. Begrepet autonomi blir gjort rede for, med fokus på de ulike gradene av automatisering samt utviklingen innen maritim autonomi. Videre gjøres det kort rede for hvilke sensorer vi har tilgjengelig i dag, hvordan disse kan bidra til trygg autonomi, og hvorfor robust navigasjon er essensielt for å oppnå dette. Avslutningsvis vil det argumenteres for hvordan autonome systemer, i samspill med mennesket, kan anvendes for å dekke Sjøforsvarets fremtidige operative behov.
View Meta Data