Fremstilling og testing av PBXN-110

Date Issued
2009
Keywords
Detonasjon
Sjokkbølger
Sprengstoffer
Project number
2009/01111
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2300
Collection
Rapporter
09-01111.pdf
Size: 3M
Abstract
To partier av HMX krystaller med krystallfordeling tilsvarende klasse 2 og 3 har vært benyttet til fremstilling av PBXN-110 med 87.2 vektprosent HMX. Hensikten med fremstilling av PBXN110 var å studere om benyttede krystaller kunne ha forbedrede egenskaper med hensyn på sjokkfølsomhet. I Intermediate Scale Gap test ga undersøkt komposisjon en sjokkfølsomhet på 38.5 kbar, et resultat ikke ulikt hva vi normalt har oppnådde for PBXN-110. Derfor tyder resultatet på at benyttet krystall-sats 482/06 og sats 835/08 ikke har RS(Reduced Sensitivity) egenskaper av betydning selv om oppnådd sjokkfølsomhet ligger i det nedre området av hva som er rapportert i litteraturen for PBXN-110. Etter herding i 4 døgn ved 50 o C ble gjennomsnittlig Shore A15s hardhet målt til 34.6 et resultat som tilfredsstiller kravet på 20. Ved benyttet metode, hvor en kjegle av sprengstoffet initieres, er kritisk diameter funnet å være 3.8+0.2 mm. Detonasjonshastigheten er bestemt til 8233 m/s og detonasjonstrykket ved bruk av Plate Dent test til 242 kbar. De to siste resultatene er i overensstemmelse med Cheetah beregninger.
Two charges of HMX crystals with crystal size distribution as class 2 and 3 have been used in production of PBXN-110 with 87.2 wt. % HMX. The purpose of the production of PBXN-110 was to study if used crystals could give improved properties with regard to shock sensitivity. In Intermediate Scale Gap test the study composition gave a shock sensitivity of 38.5 kbar, a result in accordance with what we normally have achieved for PBXN-110. The obtained shock sensitivity of PBXN-110 indicate the used crystals sats 482/06 and sats 835/09 have no RS (reduced Sensitivity) properties, even though the obtained shock sensitivity was in the lower range of what is reported in the literature for shock sensitivity of PBXN-110. Curing for 4 days at 50o C gave a composition that satisfies the requirement for Shore A15s hardness of 20 since our average result was 34.6. The average critical diameter determined by initiating a cone of the explosive was found to be 3.8+0.2 mm. Detonation velocity has been measured to 8233m/s, and the detonation pressure measured by use of Plate Dent test to 242 kbars. The last two results are in accordance with Cheetah calculated values.
View Meta Data