Forsvarsøkonomi, den spennende arbeidshverdagen du ikke visste om

Date Issued
2022-09-27
Keywords
Forsvarsøkonomi
Beregninger
Analyse
Samfunnsøkonomi
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/3227
Collection
Fakta
FFI_faktaark_Forsvarsøkonomi_2022.pdf
Size: 798k
Abstract
Krigen i Ukraina og den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå er i viser viktigheten av et godt, robust forsvar. Et godt forsvar er kostbart – eksempelvis er anskaffelsen av kampflyet F-35 den største investeringen i fastlands-Norge noensinne. Samtidig vet vi at handlingsrommet på statsbudsjettet blir stadig mindre ettersom eldrebølgen rykker nærmere. Det er derfor avgjørende at gode analyser og beslutningsunderlag ligger til grunn for den videre utviklingen av Forsvaret. Vårt mål er å påvirke utformingen av forsvarspolitikken mot et mer effektivt og relevant forsvar.
View Meta Data