Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2013

Date Issued
2014-12-05
Keywords
Forsvarsindustri
Økonomi
Statistikk
Statistiske metoder
Project number
2014/02199
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1105
Collection
Rapporter
14-02199.pdf
Size: 1M
Abstract
Denne rapporten presenterer statistikk over norsk forsvarsindustri i 2013. Statistikken omfatter utvalgte økonomiske nøkkeltall som omsetning, årsverk, eksport, forskning og utvikling, innkjøpskostnader og verdiskaping. I tillegg til tall for industrien som helhet, presenterer vi også tall fordelt på bedriftskategori der dette er relevant. Dette er femte år på rad at FFI presenterer forsvarsindustriens årlige virksomhet, og vi har derfor grunnlag for å gå nærmere inn på industriens utvikling i denne perioden. Rapporten beskriver også kilder og metoder som ligger til grunn for beregningene.
This report presents statistics on the Norwegian defense industry in 2013. The statistics are selected economic indicators as revenues, man-labor years, export, research and development (R&D), sub-contracts and value added. In addition to the aggregated statistics, we also present statistics for business categories where this is relevant. This is the fifth year that FFI presents the defense industry's annual business, and we discuss therefore the industry's development during this period. The report also describes the data sources and methods that form the basis for the statistics.
View Meta Data