Forsvarsindustrien i Norge : statistikk 2012

Date Issued
2013-11-12
Keywords
Forsvarsindustri
Statistikk
Statistiske metoder
Project number
2013/02681
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1024
Collection
Rapporter
13-02681.pdf
Size: 704k
Abstract
Denne rapporten presenterer statistikk over norsk forsvarsindustri i 2012. Statistikken omfatter utvalgte økonomiske nøkkeltall som omsetning, årsverk, eksport, forskning og utvikling, innkjøpskostnader og verdiskaping. I tillegg til tall for industrien som helhet, presenterer vi også tall fordelt på bedriftskategori der dette er relevant. Rapporten beskriver også kilder og metoder som ligger til grunn for beregningene.
This report presents statistics on the Norwegian defense industry in 2012. The statistics are selected economic indicators as revenues, man-labor years, export, research and development (R&D), sub-contracts and value added. In addition to the aggregated statistics, we also present statistics for business categories where this is relevant. The report also describes the data sources and methods that form the basis for the statistics.
View Meta Data