Forsvarsindustrien i Norge : statistikk 2010

Date Issued
2011-12-04
Keywords
Forsvarsindustri
Statistikk
Project number
2011/02264
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/889
Collection
Rapporter
11-02264.pdf
Size: 735k
Abstract
Denne rapporten presenterer statistikk over forsvarsindustrien i Norge i 2010. Hensikten er å skaffe bedre oversikt over virksomheten i forsvarsindustrien og danne et grunnlag for mer omfattende og detaljerte studier av forsvarsindustrien fremover. Rapporten presenterer utvalgte nøkkeltall for størrelsen og virksomheten i forsvarsindustrien som helhet og for bedriftskategorier. Nøkkeltallene omfatter omsetning, årsverk, verdiskaping, eksport, forskning og utvikling (FoU) og underleveranser. Videre fremstiller rapporten forholdet mellom forsvarsrelatert og sivilt rettet virksomhet på flere av disse områdene. I tillegg blir det presentert hvordan forsvarsbedriftene har utviklet seg på disse områdene siden 2009. Det blir også redegjort for bruk av datakilder og metodevalg som ligger til grunn for statistikken.
This report presents statistics for the defence industry in Norway in 2010. The purpose of the study is to present a better overview of the activity in the Norwegian defence sector and to create a basis for more comprehensive and detailed analysis of the defence industry in the future. The report presents selected key figures for the size and activity of the defence industry as a whole and sorted by business categories. Key figures include revenues, man-labor years, value added, export, research and development (R&D) and sub-contracts. This report also presents the relationship between civilian and military activity on some of these areas. Furthermore, the report will also present the development of the defence firms on these areas since 2009. Use of data sources and the methods chosen as the basis for the statistics will also be accounted for.
View Meta Data