Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2009

Date Issued
2011-03-11
Keywords
Forsvarsindustri
Statistikk
Project number
2011/00608
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2466
Collection
Rapporter
11-00608.pdf
Size: 578k
Abstract
Denne rapporten presenterer statistikk for forsvarsindustrien i Norge i 2009. Hensikten er å skaffe bedre oversikt over virksomheten i forsvarsindustrien og danne et grunnlag for mer omfattende og detaljerte studier av forsvarsindustrien fremover. Rapporten presenterer utvalgte nøkkeltall for størrelsen og virksomheten i forsvarsindustrien som helhet og for bedriftskategorier. Nøkkeltallene omfatter omsetning, årsverk, verdiskaping, eksport, FoU og forholdet mellom forsvarsrelatert og sivilt rettet virksomhet. Det blir også redegjort for bruk av datakilder og metodevalg som ligger til grunn for statistikken.
This report presents statistics for the defense industry in Norway in 2009. The purpose of the study is to present a better overview of the activity in the Norwegian defence sector and to create a basis for more comprehensive and detailed analysis of the defence industry in the future. The report presents selected key figures for the size and activity of the defense industry as a whole and sorted by business categories. Key figures include revenues, man-labor year, value added, export, R&D and the relationship between civilian and military activity. Use of data sources and the methods chosen as the basis for the statistics will also be accounted for.
View Meta Data