FIST skal sikre informasjonsdeling

Date Issued
2023-09
Keywords
FIST
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/3219
Collection
Fakta
license.txt
Size: 2k
FFI-Fakta_FIST_2023_dig.pdf
Size: 982k
Abstract
FIST er et flernasjonalt forskningssamarbeid mellom Norge, Tyskland og USA. Formålet er å utvikle, teste og demonstrere teknologier og metoder som gjør det mulig å dele informasjon sikkert og effektivt mellom militære styrker. Moderne IKT er nødvendig for å understøtte Forsvarets operative evne. Forsvarets kampkraft sikres i stor grad gjennom interoperabilitet med våre allierte. Det er derfor avgjørende at norske styrker kan virke effektivt sammen med allierte styrker.
View Meta Data