Fast heating tube test of MCX-8100 EMTAP 41 Test

Date Issued
2017-05-10
Keywords
Sprengstoffer
Testing
Project number
17/01020
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1326
Collection
Rapporter
17-01020.pdf
Size: 4M
Abstract
The EMTAP 41 fast heating tube test has been carried out during STANAG 4170 qualification of MCX-8100. Seven tubes have been tested and all open up by a burning or degree 1 reaction with no fragmentation. The recovered tubes may be divided into two groups. Four tubes have one longitudinal crack in the center of the body. These reacted after 124+5 seconds at an outer tube surface temperature of 500+33oC. The three remaining tubes, still in one piece, have two or more longitudinal cracks in the body. For these tubes the time to reaction is 154+12 seconds with an outer tube surface temperature of 390+25oC. MCX-8100 gives a degree 1 or burn reaction for all seven tested tubes in the fast heating test. This shows a mild reaction of the MCX-8100 composition when exposed to the fast heating threat. For munitions filled with MCX-8100 the possibility to achieve IM properties should be good when exposed to thermal threats.
EMTAP 41 hurtig oppvarmingstest har blitt gjennomført for kvalifisering av komposisjonen MCX- 8100. Sju rør er testet, og alle gir en brann eller grad 1 reaksjon. Ingen av rørene fragmenterer i løpet av reaksjonen. Rørene åpnes opp og forblir i et stykke, men kan imidlertid deles i to grupper. Fire rør har en sprekk i lengderetningen, og reagerer etter 124+5 sekunder med en gjennomsnittlig ytre overflatetemperatur på 500+33oC. De resterende tre rørene, fremdeles i ett stykke, har flere sprekker med deler som er i ferd med å bli til fragmenter. Disse rørene reagerer etter 154+12 sekunder med en gjennomsnittlig ytre overflatetemperatur på 390+25oC. MCX-8100 gir grad 1 reaksjon eller brann for alle sju testede rør i hurtig oppvarmingstest. Utfra dette resultatet kan vi forvente at også ammunisjon med MCX-8100-fylling vil gi en mild reaksjon stilt overfor en branntrussel.
View Meta Data