Enterprise Service Bus - definisjon og bruksmåter

Date Issued
2013-06-03
Keywords
Nettverksbasert forsvar
Tjenesteorientert arkitektur
Project number
2013/00441
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/983
Collection
Rapporter
13-00441.pdf
Size: 1M
Abstract
I denne rapporten diskuterer vi begrepet Enterprise Service Bus (ESB), og definerer det som en programvarearkitektur som muliggjør applikasjonsintegrasjon ved bruk av meldingsruting. Et typisk ESB-produkt har mange ulike funksjoner, bl.a. det å overvåke og kontrollere ruting av meldinger mellom tjenester, distribusjon/versjonkontroll av tjenester og ofte en del annen funksjonalitet også (f.eks. protokollkonvertering, sikkerhet). Vi tar for oss en produktportefølje, WSO2, og ser på funksjonaliteten den tilbyr og hvordan den kanskje kunne vært benyttet av Forsvaret. Produktet ble valgt som eksempel fordi det er lett tilgjengelig, ikke fordi det nødvendigvis er å foretrekke over andre produkter på markedet. Hvilket produkt Forsvaret bør velge gir ikke denne rapporten noen anbefalinger om, snarere peker den på ønsket funksjonalitet og standarder som man bør legge til grunn når man velger et produkt i framtiden.
This report defines the term Enterprise Service Bus (ESB) as a software architecture facilitating application integration using message routing. A typical ESB product supports many different functions, such as monitoring and controlling message routing between services, distribution/version control of services, and often a lot of other functionality as well (for example protocol conversion, security). We investigate one specific product, WSO2, and discuss the functionality it offers and how it potentially could be used. This product was chosen as an example because it is easy to obtain, and not because it necessarily is better than other products on the market. This report does not suggest which ESB to choose, rather it discusses the desired functionality and standards support that should be considered when choosing a product in the future.
View Meta Data