Emisjonsdata for støy fra HK 416 og HK 417

Date Issued
2009
Keywords
Støymåling
Project number
2009/00354
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2243
Collection
Rapporter
09-00354.pdf
Size: 2M
Abstract
Rundt Forsvaretsskyte- og øvingsfelt har SFT (Statens Forurensningstilsyn) gitt konsesjoner for hvor mye støy som er tillatt. Det er Forsvarsbygg sin oppgave å legge forholdene til rett for at disse støygrensene overholdes. Et viktig verktøy er å kunne beregne støynivået rundt skytefeltet. For å gjøre dette benytter man seg av programmet Milstøy som beregner lydutbredelsen blant annet ved å ta i betrakning terrenget, antall skudd og våpentyper. Som inngangsdata benyttes en emisjonsdatabase for lydtrykket forholdsvis nær det valgte våpenet, omtrent 10 m for et håndvåpen. Etter hvert som det anskaffes nye våpen er det behov for å oppdatere denne databasen. Denne rapporten er en leveranse til FLO i forbindelse med anskaffelsen av nytt enhetsvåpen til Forsvaret. AG3 er byttet ut med HK 416. Det er beregnet emisjonsdata for støy fra HK 416, HK 416 K, HK 417 og HK 417 med en alternativ flammedemper. Emisjonsdata i denne rapporten erstatter midlertidige (usikre) emisjonsdata tidligere gitt i FFI-rapport 2008/02125. Det vises at HK 417 har omtrent samme støynivå som AG3. HK 416 støyer 2.8 dB lavere enn AG3. Dette vil for eksempel si at man kan skyte nesten dobbelt så mange skudd med HK 416 som med AG3, og fortsatt holde seg under støygrensen.
In Norway noise from military installations must not exceed limits set in law. Norwegian Defence Estates Agency is responsible for planing installations to accomplish this. One tool is to be able to calculate noise maps around installations. Such maps are made with the software package Milstøy. As input Milstøy use noise emission data close to the weapon, 10 m for rifles. New emission data must be acquired continuously as new weapons are purchased. This report gives emission data for HK 416, HK 416 K and HK 417 which has recently been purchased by the Norwegian Defence. These data replaces the temporary emission data previously given in FFI-report 2008/02125 We see that the noise level from HK 417 is comparable to AG3. The noise level from HK 416 is 2.8 dB lower than AG3.
View Meta Data