Emisjonsdata for støy fra CV90 (30mm) og NM218 (12.7 mm)

Date Issued
2007
Keywords
Skytefelt
Støymåling
Project number
2007/02633
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2084
Collection
Rapporter
07-02633.pdf
Size: 875k
Abstract
Denne rapporten er del av et arbeid for å forbedre Forsvarsbygg sin evne til å evaluere støynivået rundt skytefelt. I arbeidet med å administrere skytefeltene benytter Forsvarsbygg støyanalyseprogrammet MILSTØY II. Dette programmet tar som inngangsdata en database med kildestyrken ganske nær våpenet. Denne rapporten innholder analyse av målinger som ble gjort på Rena 11. mai 2006. I en avstand på 20 m fra våpenet ble det målt tidsserier for trykket for CV90, 30 mm kanon og NM218, 12.7 mm maskingevær. I denne rapporten presenteres det beregnede emissjonsdata for våpnene til bruk i kildedatabasen til MILSTØY II.
This report is part of an effort to improve the ability of the Norwegian Defence Estates Agency to assess noise pollution from ring ranges. Administrating the ring ranges, the Norwegian Defence Estates Agency apply the noise analysis code MILSTØY II. This code takes as input a database of emission data for the source strength of different weapons relatively close to the weapon. This report contains analysis of measurements done at Rena 11. May 2006. At 20 m from the weapons, measurements were made of the time series of the sound pressure of the 30 mm chain gun on the CV90 and the 12.7 mm machine gun, NM218. Emission data are presented, that can be included in the emission database of MILSTØY II.
View Meta Data