Elektrooptikk

Author
Skogen, Erling (red)
Date Issued
2005
Keywords
Laserteknikk
Elektrooptikk
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2579
Collection
Historisk
FFIs-historie-nr11.pdf
Size: 1M
license.txt
Size: 2k
Abstract
Elektrooptikk ble etter hvert et viktig fagfelt på FFI. Det var et felt hvor instituttet hadde svært liten erfaring i begynnelsen av 1960-årene. Det var i første rekke utviklingen av infrarød målsøker og laser høydemåler for sjømålsmissilet Penguin som gjorde det nødvendig å bygge opp kompetanse på dette området. Siden kom bl.a. laser avstandsmåler for Feltartilleriet og IR-kamera for Sjøforsvaret. Utviklingen av elektrooptisk utstyr ved FFI la også grunnlag for etablering av elektrooptisk industri i Norge.
View Meta Data