Eksplosivsøk med hund i 2018

Author
Karsrud, Tove Engen
Falsten, Vegar
Date Issued
2019-09-10
Keywords
Hunder
Dynamitt
Eksplosiver
Deteksjon
Project number
19/01297
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2610
Collection
Rapporter
19-01297.pdf
Size: 2M
Abstract
Statens vegvesen (SVV) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har samarbeidet i et pilotprosjekt om å utvikle en tjeneste der hunder benyttes for å detektere eksplosivrester i anleggsbransjen. Hundene benyttes som et HMS-tiltak der det er fare for å treffe på eksplosivrester fra tidligere arbeider. Denne rapporten beskriver søksoppdragene som ble gjennomført i 2018. Til sammen ble det søkt i 20 tunneler, på åtte vegarbeidsanlegg, på to tomter, på en transformatorstasjon, på et nedlagt skytefelt og i en nedlagt militærleir. Hundene har markert for eksplosiver over 90 ganger, og det er funnet mange forsagere og rester av eksplosiver. Blant de mange eksplosivfunnene er det tatt med to prøver som er karakterisert. Analyser av eksplosivrester gir viktig informasjon til å forstå luktbildet som hundene detekterer.
The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) and The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) have cooperated in a pilot project and developed an application where dogs detect explosive remnants. The dogs are used as a health and safety measure to reduce the risk for construction workers to encounter dynamite remnants from earlier enterprises. This report describes the search operations which were conducted in 2018. More than 20 tunnels, eight road construction works, two construction sites, one transformer station, a closed down shooting range and a closed-down military camp have been investigated by the search teams. The dogs have marked for explosives at more than 90 locations, and several duds and explosive remnants have been found. Two samples from the explosive remnants have been characterized. Analysis of the explosive samples is important input to understand what the dogs smell when they detect the dynamite remnants.
View Meta Data