Effektive forsyningskjeder

Date Issued
2010
Keywords
Internasjonale operasjoner
Logistikk
Forsyningskjeder
Project number
2009/01758
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2235
Collection
Rapporter
09-01758.pdf
Size: 82k
Abstract
I forbindelse med analyser og forslag til forbedringer av Forsvarets understøttelse av de norske styrkene i Afghanistan tar rapporten utgangspunkt i det strategiske ledelseskonseptet Supply Chain Management (SCM) som et rammeverk for å belyse relevante problemstillinger. Rapporten ser nærmere på hvilke utviklingstrekk som har fått konkurranseutsatt sektor til å sette fokus på SCM, og hva som kjennetegner dette konseptet i forhold til tradisjonell logistikk. Rapporten beskriver også noen av de utfordringer som militær sektor står ovenfor ved implementering av et slikt konsept. To av hovedtrendene, bortsetting (outsourcing) og informasjonsdeling, innen drift og ledelse av forsyningskjeden diskuteres nærmere. Til slutt gjennomgås utvalgte problemstillinger som prosjekt LOGOS vil fortsette å arbeide med.
One of the main activities in the FFI-project 1105 Logistics and support in 2020 (LOGOS) is to study operational day-to-day logistics for the Norwegian Defence. As a framework, this report uses the strategic management concept Supply Chain Management (SCM) to focus on relevant problems to be addressed for the Norwegian forces in Afghanistan (ISAF). The report describes developments that has directed competitive industries into SCM, and characteristics of SCM compared to traditional logistics. The report also describes challenges in using the SCM concept in the military domain. Two of the main trends, outsourcing and information sharing, in management of the supply chain are discussed. Finally, the report highlights some challenges to be addressed in the future work of project LOGOS.
View Meta Data