Design of an initial LLC Data Protocol for the NBWF Simulator

Date Issued
2012-03-21
Keywords
Modellering og simulering
Datamaskinnett
Radiokommunikasjon
Trådløs kommunikasjon
Project number
2011/00537
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2463
Collection
Rapporter
11-00537.pdf
Size: 1013k
Abstract
NATO has an ongoing activity with the objective to develop a narrowband waveform (NBWF) standard. This is a single-channel mobile ad-hoc network (MANET) which shall serve voice traffic and data traffic over a 25 kHz radio channel. We have earlier contributed to the NATO NBWF activity by delivering a design of an initial NBWF network simulator where the Logical Link Control (LLC) protocol was not optimised for NBWF. This document specifies a protocol for IP traffic and a design better suited for the NBWF radio node. This report includes a few simulation experiments for testing the implementation and the correctness of the protocol.
Nato har en pågående aktivitet for standardisering av en smalbånds bølgeform for bruk i VHF området. FFI har en modellerings- og simuleringsaktivitet som skal bidra til NATO aktiviteten ved å vurdere alternative protokollfunksjoner for betjening av tale og datatrafikk i distribuerte mobile nett. Dette dokumentet spesifiserer en robust linkprotokoll for transport av datapakker over en upålitelig kanal. Protokollen implementeres i en simulator. Rapporten presenterer noen simuleringseksperimenter med det formål å teste korrekthet av protokoll og implementasjon.
View Meta Data