Deltagelse på kurs i SIBCRA prøvetaking - praktisk og teoretisk introduksjon til AEP-66

Date Issued
2011-10-20
Keywords
Farlige stoffer - Testing
Prøvetaking
SIBCRA
NATO
CBRN
Trusselstoffer
Project number
11/01763
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2675
Collection
Rapporter
11-01763.pdf
Size: 5M
Abstract
Som en del av det Nordiske samarbeidet innen CBR vern deltok Norge på det Finske ingeniørregimentets SIBCRA kurs ved Keuruu, 4-15. oktober 2010. Sverige og Danmark deltok også på kurset som ga et innblikk i hvordan Finland tolker og organiserer sine kapasiteter innen CBR prøvetaking i henhold til AEP-66. Mye av informasjonen fra kurset kan benyttes til opplæring og trening av Forsvarets egne CBR spesialister. De finske prosedyrene kan anses som et godt utgangspunkt for utarbeidelse av tilsvarende prosedyrer for Forsvaret.
CBR specialists from Sweden, Denmark and Norway attended a SIBCRA basic course organized by the Finish Engineer regiment (Engineer and NBC Defense School) in Keuruu, October 4-15, 2010. This course was part of the Nordic collaboration agreement in CBR defense. The participants were provided with a good overview of the Finish CBR sampling capacities according to AEP-66. Theoretical and practical information given at the course may be used in education and training of other defense forces CBR specialists, including Norway. The Finish procedures can be regarded as a good basis for development of sampling procedures of The Norwegian Defense Forces.
View Meta Data