Deltagelse i NATO/PFP - interlaboratorieøvelse for deteksjon/identifikasjon av biologiske stridsmidler

Date Issued
2000
Keywords
Biologisk krigføring
Project number
2000/03995
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1723
Collection
Rapporter
00-03995.pdf
Size: 17M
Abstract
NATO styrker. enten i fredsbevarende operasjoner eller i annen type strid, kan bli utsatt for angrep/sabotasje med biologiske våpen. I en slik situasjon er det viktig at en hurtig evaluering av situasjonen er mulig for at vernetiltak raskt kan iverksettes. For at en slik evaluering skal kunne finne sted må ulike NATO-laboratorier være i stand til å analysere prøver som kan inneholde biologiske våpen. Hensikten med de to SIBCA-øvelsene har derfor vært å evaluere NATOlaboratoriene's evne til å detektere og identifisere potensielle biologiske stridsmidler i ukjente prøver. NATO forces in peacekeeping or in other kinds of war operations can be exposed for biologicaJ warfare agents during combat or sabotage. In such a situation it is important with a rapid evaluation of the situation to initiate protective measures. To do such an evaluation NATO-Iaboratories have to be able to analyse samples containing biological warfare agents. The objectives with the two SIBCA-exercises have therefor been to evaluate NATO-Iaboratories capability to detect and identify potential biological warfare agents in unknown samples.
View Meta Data