Data leakage from Android smartphones

Date Issued
2012-06-06
Keywords
Mobiltelefon
Datainnsamling
Dataoverføring
Project number
2012/00273
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/905
Collection
Rapporter
12-00275.pdf
Size: 764k
Abstract
We are in this report giving an overview of what information a smartphone is leaking through normal usage. Our experiment intercepted all traffic, both plain text and encrypted traffic. From this data we examined which identifiers a smartphone used when we instructed it to not give away any location information at all. Most critical parameters sent from the phone include IMEI, WLAN-name, MAC-addresses, phone network operator and country, phone name and version, serial numbers, operating system version, kernel version and debugging information with system identificators. We also found a recommendation to install a phone operating system update from an unsecure site, on an unsecure connection, with the option to force the update to take place.
Vi viser i denne rapporten hvordan en smarttelefon lekker identifikatorer gjennom vanlig bruk. Dette gjøres gjennom å fange opp og analysere all trafikk til og fra en smarttelefon, inkludert kryptert trafikk. Eksperimentene viser at telefonen sender fra seg identifikatorer som IMEI, navn på trådløst nettverk, adresser til trådløs basestasjon, telefonoperatør og land, telefonnavn og -modell, versjoner av hardware og programvare, serienummer, loggfiler og debuggingsinformasjon. Vi fant også et tilfelle av å bli oppfordret til å installere en usikret oppdatering på en usikker forbindelse med mulighet for en angriper til å tvinge en valgt oppdatering til å skje på smarttelefonen.
View Meta Data