Computational fluid dynamics simultations of flow and dispersion in the aerosol test chamber

Date Issued
2012-10-19
Keywords
Aerosoler
Modellering og simulering
Luftstrømning
Project number
2012/01030
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/933
Collection
Rapporter
12-01030.pdf
Size: 9M
Abstract
This report presents findings from computer simulations of the air flow and the dispersion of aerosols inside a rectangular 12 m3 Aerosol Test Chamber. Methodologically, the Large Eddy Simulation approach is used, in conjunction with both a scalar (Eulerian) and a discrete (Lagrangian) aerosol model. In the context of these two approaches, the Stokes number is discussed. Also, computations of dimensionless frictional l+ distance values are reported, to check the adequacy of the mesh resolution. Furthermore, the report focuses on velocity data and dispersion results. It seems that the Large Eddy Simulation approach is well suited for investigations of the flow and dispersion in the Aersol Test Chamber. From an operational point of view, the findings of the present study suggest that the chamber does not seem optimal for studies of long-term effects (i.e. hours or more) of external conditions on aerosols, because of the decay of aerosol concentration, which is unavoidable due to gravitational settling, air circulation, particle deposition, or a combination of these factors. Moreover, the results suggest that the design of the feedback control loop responsible for controling the aerosol injection into the chamber must be considered thoroughly in order to strike a good balance between obtaining stable concentration values as well as sufficient mixing in the chamber. Also, experimental measurements conducted in the chamber must be carried out in a particularly careful manner, if statistically valid experimental data are desired.
Denne rapporten tar for seg resultater fra datasimuleringer av luftstrømning og spredning av aerosoler i et rektangulært 12 m3 aerosolkammer. Large Eddy Simulation-metodikken er brukt sammen med både en Eulerisk skalarmodell og en Lagrangisk partikkelmodell for å modellere aerosolene. I den forbindelse er Stokes-tallet diskutert. Beregninger av dimensjonsløse (friksjonsbaserte) l+-avstandsverdier er også vist, med den hensikt å undersøke beregningsnettets oppløsning. I tillegg fokuserer rapporten på hastighetsdata og spredningsresultater. Det ser ut til å være vellykket å benytte Large Eddy Simulation for å undersøke strømning og spredning i aerosolkammeret. Fra et brukerperspektiv ser kammeret ut til å ikke være optimalt for studier av langtidseffekter (dvs. timer eller mer) av eksterne påvirkninger på aerosoler. Dette skyldes fallet i aerosolkonsentrasjon over tid, som er uungåelig grunnet gravitasjonseffekter, luftsirkulasjon, deponering eller en kombinasjon av disse faktorene. Videre synes resultatene å indikere at designet av feedback-løkken som styrer aerosolinjeksjonen i kammeret må vurderes nøye for å finne en god balanse mellom å oppnå stabil konsentrasjon og samtidig opprettholde god nok blanding av aerosolene i kammeret. Eksperimentelle målinger som utføres i kammeret må også være meget gjennomtenkt og utføres planmessig dersom man ønsker statistisk verdifulle eksperimentelle data.
View Meta Data