COMPACT project - hydro burst testing of impact damaged four-inch pressure vessels

Date Issued
2013
Keywords
Trykkbeholdere - Testing
Komposittmaterialer
Project number
2013/02241
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1019
Collection
Rapporter
13-02241.pdf
Size: 4M
Abstract
Twelve four-inch pressure vessels made of carbon fibre reinforced plastic (CFRP) have been produced at FFI. The applied material system is a carbon fibre reinforced prepreg system, TCR UF3325-95/M30SC. The vessels have been impact damaged, and thereafter inspected by different non-destructive testing methods. This report summarizes the test results from the hydro burst testing of eleven impact damaged pressure vessels. The production and hydro burst testing is performed by FFI on behalf of the COMPACT project. Two different lay-ups are included in the test set-up: 1) [30/30/90], referred to as XXO, and 2) [90/30/30], referred to as OXX. The hydro burst test results show that the burst pressure for XXO vessels is reduced by approximately 60 % for the low energy impact level and around 66 % for the high energy impact level. For OXX vessels, the burst pressure is reduced by approximately 41 % for the low energy impact level, and around 68% for the high energy impact level.
Tolv firetommers trykkflasker i karbonfiberkompositt har blitt produsert ved FFI. Materialsystemet som er benyttet er et karbonfiberforsterket prepreg-system, TCR UF3325-95/M30SC. Trykkflaskene har blitt slagskadet, og deretter inspisert ved bruk av ulike metoder for ikke-destruktiv testing. Denne rapporten oppsummerer testresultatene fra trykktesting av elleve slagskadde trykkflasker. Trykktestingen er utført for COMPACT-prosjektet. To ulike lagoppbygninger er inkludert i testoppsettet: 1) [30/30/90], referert til som XXO, og 2) [90/30/30], referert til som OXX. Testresultatene viser at sprengtrykket for XXO-flaskene reduseres med om lag 60 % for det lave slagenerginivået, og med om lag 66 % for det høye slagenerginivået. For OXX-flaskene er sprengtrykket redusert med rundt 41 % for det lave slagenerginivået, og med rundt 68 % for det høye slagenerginivået.
View Meta Data