Cloud influence on maritime surveillance by an optical satellite

Date Issued
2016-03-03
Keywords
Meteorologi
Maritim overvåking
Satellittbilder
Skyer
Project number
2015/02015
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1203
Collection
Rapporter
15-02017.pdf
Size: 11M
Abstract
Disturbing clouds may be a showstopper when planning a maritime surveillance satellite with an optical sensor. When the probability of clouds in any place is in the range of 75 %, it is indeed important to know where the clouds are in order to record images as cloud free as possible. The Norwegian Meteorological Institute was contracted to do a study on short term prediction of clouds. The best method turned out to be the interpretation of images from weather satellites taken 2–3 hours earlier. The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) was also given access to the cloud information from weather satellites throughout 2014, with only few hours between each observation. These data were used to make statistics to form a basis for evaluating the efficiency of maritime surveillance from a satellite with an optical sensor.
I planleggingen av en maritim overvåkningssatellitt med optisk sensor er en klar over at forstyrrende skyer er en stor utfordring. Når sannsynligheten for skyer på et gitt sted er ca. 75 %, er det viktig å vite hvor skyene faktisk er for å kunne avbilde de skyfrie områdene. Metrologisk institutt ble engasjert for å se på metoder for skyvarsling. De konkluderte med at den beste metoden var å anta at skyfordelingen var den samme som gitt av dataene fra en værsatellitt 2–3 timer tidligere. FFI fikk også adgang til skyinformasjon i form av tolkede satellittbilder tatt gjennom hele 2014 med få timer mellom hvert bilde. Denne informasjonen ble brukt for å lage statistikk som kunne gi et grunnlag for å vurdere effektiviteten av maritim overvåkning fra satellitt med optisk sensor.
View Meta Data