Characterization of M7 propellant properties by closed vessel and calorimeter

Date Issued
2012-09-25
Keywords
Krutt
Forbrenning
Brenselssyklus
Energi
Project number
2012/01746
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/950
Collection
Rapporter
12-01746.pdf
Size: 3M
Abstract
Two production mixes of M7 propellant for use in M72 –LAW have been tested in closed vessel and calorimeter for determination of any differences with regard to energy content and burning properties. In closed vessel three firings with loading density of 0.1, 0.15 and 0.2 g/cm3 were performed with both propellant mixes. This gave an Impetus of 1013.2 J/g for mix 285 and 1026.7 J/g for mix 458. Parr calorimeter measurements in oxygen atmosphere gave for mix 285 2035.8 cal/g and for mix 458 2055.6 cal/g. Both results indicate that mix 458 has slightly higher energy content than mix 285. Burning rate of both propellant mixes has been determined. The result shows no significant differences for the two highest loading densities but the lowest loading density mix 285 shows a slightly higher burn rate. For all firings the experimentally burn rate curves are best described by a burn rate equation on the form r=a+bPn.
To blandinger av M7 krutt til bruk i M72-LAW har vært testet i trykkbombe og kalorimeter for bestemmelse av mulige forskjeller i energiinnhold og i brennhastighet. I trykkbombe ble det gjennomført tre fyringer for hvert av kruttene med ladetetthet på 0.1, 0.15 og 0.2 g/cm3. Resultatene ga en kruttkraft på1013.2 J/g for miks 285 og 1026.7 J/g for miks 458. Parr kalorimeter bestemmelsen ga miks 285 et energiinnhold på 2035.8 cal/g og miks 485 2056.6 cal/g ved forbrenning i oksygenatmosfære. Resultater som indikerer at miks 458 har et noe høyere energiinnhold enn miks 285. Brennhastigheten for begge kruttmiksene har blitt bestemt. Resultatene viser at der er ingen forskjell i brennhastighet for de to høyeste ladetetthetene, mens det for den laveste ladetettheten er observert en litt høyere brennhastighet for miks 285 enn miks 458. For alle fyringene er den oppnådde eksperimentelle brennhastighetskurven best beskrevet av en ligning på formen r=a+bPn.
View Meta Data