Brukerveiledning for Concept-databasen

Date Issued
2010
Keywords
Prosjektledelse
Kontrakter
Investering (Bedriftsøkonomi)
Databaser
Brukermanualer
Project number
2009/01565
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2346
Collection
Rapporter
09-01565.pdf
Size: 2M
Abstract
Denne rapporten er en teknisk og praktisk brukerveiledning for Concept-databasen utviklet ved FFI i tilknytning til oppdrag 3380 – Offentlige anskaffelser, kontraheringsformer og kontraktsmodeller (Concept-programmet). Forskningsprogrammet Concept utvikler kunnskap som sikrer bedre ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Programmet har som sitt primære mål å utvikle kunnskap og kompetanse om prosjekter i tidligfasen fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av gjennomføringen er vedtatt. Programmet har som en hovedaktivitet å drive følgeforskning knyttet til store, statlige investeringsprosjekter. Rapporten gjennomgår databasens design og struktur, samt databasens ulike arkfaner og skjema med deres tilhørende informasjonsbehov. Denne informasjonen må brukeren legge inn basert på dokumenter som kontrakter inngått i prosjektet, kravdokumentasjon lagt til grunn for anskaffelsen, fremskaffelsesløsningen (tidligere totalprosjektdokumentasjon) for anskaffelsen etc. Rapporten redegjør også for mulige anvendelsesområder for Concept-databasen.
This report is a technical and practical user manual for the Concept database developed at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) for the research programme Concept. Concept (NTNU) develops knowledge to better utilize resources and getting more effect out of governmental investments. The main aim of Concept is to develop knowledge and competence regarding projects in an early phase from the first idea is created to the final financing of the project. The report describes the design and structure of the database, and its different forms with their information requirements. This information can be found in a wide variety of project related documentation. The report also gives a short description of the possible uses of the Concept database.
View Meta Data