Brukerveiledning for ArtAn - Artilleri Analyseverktøy for Sjøforsvarets skyteøvelser

Author
Nielsen, Martin Normann
Pedersen, Jon
Date Issued
2012-12-19
Project number
2012/02104
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/960
Collection
Rapporter
12-02104.pdf
Size: 2M
Abstract
Dette dokumentet inneholder en brukerveiledning for ArtAn – Artilleri Analyseverktøy utviklet av Systemutviklingsgruppen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på oppdrag for Fagkontoret for Artilleri hos Forsvarets Logistikkorganiasjon (FLO) i Sjøforsvaret. Formålet med verktøyet er å analysere skytedata som er samlet inn av Sjøforsvaret ved hjelp av ArtReg – Artilleri Registreringsverktøy.
This document contains the user manual for ArtAn - Artillery Analysis Tool developed by the Software Engineering Group at FFI (Norwegian Defence Research Establishment) on mission from the Norwegia Defence Logistics Organisation (NDLO). The purpose of the tool is to analyze naval gun exercise data collected by the Navy using ArtReg – Artillery Registration Tool.
View Meta Data