Bruk av kommersielle satellittbilder under Cold Response 2009 : en prøve på Forsvarets satellitt- og geoinformasjonssenter (FSGI)

Date Issued
2009
Keywords
Satellittbilder
Militære øvelser
Fjernmåling
Overvåking
Project number
2009/00815
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2289
Collection
Rapporter
09-00815.pdf
Size: 5M
Abstract
Bruk av kommersielle satellittbilder under vinterøvelsen, Cold Response 2009 (CR-09), har vært med på å teste ut konseptet Forsvarets Satellitt og GeoInformasjons senter (FSGI). FSGI er en planlagt tjeneste for samordnet anskaffelse av bildeinformasjon, fortrinnsvis fra eleverte sensorer, og typisk for kommersielle avbildende satellitter. Årets vinterøvelse har vært brukt som et første forsøk med tjenesten.
The use of commercial satelliteimages during the winter exercise, Cold Response 2009, has been an aid to test the consept Forsvarets Satellitt og GeoInformasjons senter (FSGI). FSGI is planned to be a service to coordinate the acquisition of images, especially from elevated sensors, and typically from commercial imaging satellites. This year winter exercise has been the first test of the service.
View Meta Data