Billedbehandling og mønstergjenkjenning

Author
Skogen, Erling (red)
Date Issued
2004
Keywords
Billedbehandling
Mønstergjenkjenning
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2577
Collection
Historisk
FFIs-historie-nr9.pdf
Size: 6M
license.txt
Size: 2k
Abstract
På slutten av 1960-årene mente ledelsen ved FFI at Penguin var et avsluttet kapittel. Systemgruppen (Sgr) og direktør Finn Lied mente at instituttet måtte få et nytt stort prosjekt som hele FFI kunne samles om etter mønster av Penguin. Systemgruppens analyser konkluderte med at en burde satse på panservern (pv). Våren 1971 ble Avdeling for våpen og materiell (Avd VM) opprettet som en sammenslutning av Avdeling for kjemi (Avd K) og Avdeling for eksplosiver (Avd X) med forskningssjef Per Thoresen som avdelingssjef. Allerede før opprettelsen av avdelingen ble det besluttet at det var den nye avdelingen som skulle lede det foreslåtte pv-prosjektet, og Svein Erik Høst ved Avd X fikk høsten 1970 i oppdrag å utrede hva slags konsept som syntes mest lovende. Delvis i samarbeid med Avdeling for elektronikk (Avd E) anbefalte Høst å satse på semiaktiv laserheimende missil. Thoresen mente imidlertid at flere land allerede arbeidet med denne type konsepter og at utviklingen var kommet langt. Egil Reine (Sgr), Høst og Thoresen ble enige om at en heller burde satse på den neste generasjon pv-våpen, som de antok ville være autonome (selvstyrte).
View Meta Data