Batteriteknologi

Author
Skogen, Erling (red)
Date Issued
2005
Keywords
Elektriske batterier
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2583
Collection
Historisk
FFIs-historie-nr15.pdf
Size: 771k
license.txt
Size: 2k
Abstract
Intet varer evig, ei heller tørrbatterier. De dør under lang lagring. Forsvaret skal til enhver tid ha på lager nok tørrbatterier for å tilfredsstille behovet for å kunne drive batteridrevet sambandsutstyr et visst antall uker i en krigssituasjon uten nye forsyninger. Dette var et alvorlig problem særlig for Hæren, ikke minst økonomisk. Tørrbatterier hadde nemlig en garantert levetid på bare tre måneder for de minste batteriene, og opp til seks måneder for radiobatterier ved lagring ved romtemperatur, ifølge kravspesifikasjonene fra International Electrotechnical Commission (IEC). Bare en brøkdel av batterilageret ble brukt opp under regulære fredsøvelser før batteriene gikk ut på dato, og store partier med ubrukte og lagringsdøde batterier måtte kasseres*. Knut Endresen arbeidet med disse problemene i flere år, også i NATO-sammenheng, og har skrevet kort om dette prosjektet.
View Meta Data