Batallion Investor - user manual

Date Issued
2007
Keywords
Langtidsplanlegging
Project number
2007/01277
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2018
Collection
Rapporter
07-01277.pdf
Size: 785k
Abstract
Dette dokumentet er brukermanualen for ”Battalion Investor”, et datastyrt beslutningsspill og treningsmodell. Spillet setter deg i ansvar for allokeringsavgjørelsene i Hæren, slik at du skal balansere størrelsen av krigsmateriell og personellstrukturer. Manualen beskriver først de ulike alderskategoriene for materiell og personell med tanke på deres driftsutgifter og estimerte effektivitet. Deretter blir brukergrensesnittet forklart med instruksjoner om hvordan man skal samhandle med modellen. Til slutt er det råd angående pedagogisk bruk av modellen. ”Battalion investor” er en modifisert versjon av ”Bataljonsinvestor 2000”, som igjen var en modifisert utgave av ”Brigadeinvestor 2.0”. Sammenlignet med den siste, så ble ”Brigade” erstattet med ”Bataljon”. ”Battalion investor” er oversatt til engelsk og reprogrammert slik at man ikke er avhengig av programvare for å kunne kjøre modellen.
This document is the user manual for ”Battalion Investor”, a computerized decision making game and exercise model. The game puts a decision maker in charge of allocation decisions in the Army in order to balance the size of the combat materiel and personnel structures. The manual first explains the various age categories of materiel and personnel in terms of their operating costs and estimated effectiveness. Thereafter the user interface is explained with instructions on how to interact with the model. Last there is advice concerning the pedagogical use of the model. ”Battalion investor” is a modified version of ”Battalion investor 2000”, which again was a modified version of ”Brigade investor 2.0”. Compared to the latter, the term “Brigade” was replaced with “Battalion”. ”Battalion investor” is translated to English and reprogrammed such that a licence for the software program is unnecessary for running the model.
View Meta Data