Automatisering i fremtidens arbeidsliv - hva sier forskningen?

Author
Fauske, Maria Fleischer
Date Issued
2020-12-07
Keywords
Personell
Kompetanse
Automatisering
Teknologi
Project number
20/03037
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2816
Collection
Rapporter
03037.pdf
Size: 2M
Abstract
Det sies at vi for tiden er inne i «den fjerde industrielle revolusjon», der teknologiutviklingen går svært raskt og har stor påvirkning på arbeidslivet vårt. Utviklingen innenfor digitalisering, kunstig intelligens, robotikk og tilgrensende teknologiske systemer fører til en automatisering av menneskelige arbeidsoppgaver. Dette vil også påvirke Forsvaret. I denne rapporten kartlegger vi hva forskningen forteller oss om automatiseringens fremtidige effekter på arbeidsoppgaver og krav til kompetanse i arbeidslivet. Eksisterende forskning er nesten utelukkende gjort på det sivile, så vi studerer dette og trekker lærdommer og konsekvenser for Forsvaret ut fra det. Vi vet at teknologiutviklingen fremover vil gå fort. Forskningen sier at vi antagelig også kan si følgende om fremtiden:  Arbeidsoppgaver vil endres, forsvinne og komme til, antagelig raskere og mer uforutsigbart enn vi er vant til. Det er lite trolig at totalt antall jobber vil minke, men personell må omstille seg og oppdatere sin kompetanse underveis i karrieren.  Kreativitet, fleksibilitet, selvstendighet, omsorg, samarbeidsevne og andre «typiske menneskelige » egenskaper vil bli viktige.  Det blir kamp om kompetansen, særlig noen typer kritisk kompetanse. Personer med høy utdannelse og evne til å oppdatere sin kompetanse vil være ettertraktet. For virksomheter vil det være viktig å kartlegge og planlegge kompetansebehov systematisk.  Det vil bli mer åpenhet mellom organisasjoner og virksomheter når det gjelder utvikling og utnyttelse av både teknologi og kompetanse. Nye typer samarbeid vil oppstå.  Organisasjoner må omstille seg for å håndtere endringene som kommer. Blant annet må de bli mer fleksible. Dette vil kreve en annen kompetansesammensetning enn organisasjonene har i dag. Vi mener det er behov for mer kunnskap om konsekvensene av denne utviklingen for Forsvaret. Virksomheter og organisasjoner kan raskt bli akterutseilt hvis de ikke tar utviklingen innover seg. Forsvarssektoren produserer mye kompetanse internt, og kompetansen tar tid å utvikle. Derfor er det kanskje spesielt viktig at denne sektoren forstår den nye utviklingen raskt nok til å rekke å handle.
Today, technology is evolving fast. Some call it "the fourth industrial revolution". Development within digitization, artificial intelligence, robotics, and similar technologies leads to automation of human tasks. This will also affect the Norwegian Armed Forces. In this report, we investigate what the literature says about automation and its effect on future working life and employment. Our main findings are as follows:  Work tasks will change or disappear, and new ones will arise, faster and more unpredictably than today. The total number of jobs will probably not decrease, but people will have to adapt, and update their skills during their careers.  Creativity, flexibility, independence, care, and other «typical human» skills will be important.  There will be a «fight for talents» due to a future lack of highly educated people. Organizations must be aware of their need for certain people and skills, through foresight and thorough planning.  There will be more openness and collaboration between different organizations, institutions, and even individuals.  Organizations will have to be flexible and able to adapt rapidly to the coming changes. We need more knowledge about the consequences of this development for the Norwegian Armed Forces. The literature is clear about the need for organizations to start thinking about how they will adapt to a digital and automated future. This is equally important for the Armed Forces, which is a unique organization with a particularly important task.
View Meta Data