Automatic path planning for improved combat simulation

Author
Tolt, Gustav
Hedström, Johan
Asprusten, Martin
Date Issued
2019-05-06
Keywords
Ruteplanlegging
Modellering og simulering
C++ (programmeringsspråk)
Project number
19/00482
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2551
Collection
Rapporter
19-00482.pdf
Size: 2M
Abstract
Summary This report summarizes the results of a cooperation regarding terrain analysis between FOI and FFI (Norway) during 2014–2018. The work was done within the collaborative project Terrain Analysis and Synthetic Agents (TASA), under the technical agreement no. 4 FFI-FOI. The report describes a jointly developed method for path planning for fighting vehicles, including details regarding implementation, terrain models and integration of the developed functions in a simulation-based environment for military staff training and exercise. Moreover, the report summarizes the experience and recommendations from three demonstrations and workshops with military subject matter experts and researchers within modeling and simulation. The main results from the collaboration are a peer-reviewed IEEE Computational Intelligence for Security and Defense Applications (CISDA) conference paper and a C++ code base, successfully integrated in different simulation-based applications.
Sammendrag Denne rapporten oppsummerer resultatet av et samarbeid innenfor terrenganalyse mellom FOI og FFI, i årene 2014–2018. Arbeidet ble gjennomført under samarbeidsprosjektet Terrain Analysis and Synthetic Agents (TASA), som en del av TECHNICAL ARRANGEMENT No 4 FFIFOI. Rapporten beskriver en felles utviklet metode for ruteplanlegging for stridskjøretøy, samt detaljer om implementasjon, terrengmodeller og integrering av disse modellene i et simuleringsbasert miljø for trening og øving av militære staber. I rapporten beskrives også erfaringer og anbefalinger fra tre felles demonstrasjoner, som ble avholdt som seminarer med militære eksperter og forskere innen simuleringsfagfeltet. Hovedresultatene fra samarbeidet er et konferansebidrag til den fagfellevurderte konferansen 2017 IEEE Symposium on Computational Intelligence for Security and Defence Applications (CISDA), i tillegg til et kodebibliotek i C++.
View Meta Data