Anvendelser av SAR-bilder fra satellitter over land

Author
Lillestøl, Reidar L.
Eldhuset, Knut
Hannevik, Tonje Nanette
Knapskog, Atle Onar
Olsen, Richard
Viken, Kjell
Date Issued
2019-10-01
Keywords
Syntetisk apertur-radar (SAR)
Satellitter
Overvåkingssatellitter
Polarimetri
Interferometri
Endringsdeteksjon
Project number
19/01695
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2619
Collection
Rapporter
19-01695.pdf
Size: 40M
Abstract
Denne rapporten gir en bred oversikt over mulighetene for bruk av SAR-bilder (bilder fra syntetisk apertur-radar) over land. Fordi kvaliteten på og tilgangen til radarbilder blir bedre, og fagfeltet går videre, kan SAR-bilder brukes på stadig flere måter over land. Polarimetri kan brukes til å se forskjellen på ulike spredningstyper som bygninger eller vegetasjon. Interferometri kan brukes til mange typer høydemåling, for eksempel topografi, estimering av høyden til objekter og høydeendringer på millimeternivå. Rapporten beskriver flere typer endringsdeteksjon, som kan brukes til å se forflytning av kjøretøy og andre objekter, og til å se om veier og transportruter har vært i bruk. Endringsdeteksjon kan også brukes til overvåking av jordbruksarealer og til å se endringer i terrenget. Rapporten gir først en generell innføring i SAR og beskriver deretter nåværende og framtidige SAR-satellitter.
This report surveys the possibilities for using SAR (Synthetic Aperture Radar) over land areas. As the quality and accessibility of SAR images get better and better, a wide range of methods are available. Polarimetry can be used to see the difference between scatterers like buildings and vegetation. Interferometry can be used for many types of height measurements, for example topography, estimating the height of objects and detecting height changes on a millimeter scale. This report describes several types of change detection, which can be used to see displacements of vehicles/ships and other objects. Change detection can also be used to see whether roads and agricultural areas have been in use as well as terrain changes. The report gives an introduction to SAR theory, as well as descriptions of many existing and future SAR satellites.
View Meta Data