Analysis of multirotor drone wind response

Author
Hoelsæter, Øistein T.
Date Issued
2023-03-20
Keywords
Droner
Modellering og simulering
Styring og kontroll
Vind
Vær
Project number
23/00043
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/3166
Collection
Rapporter
23-00043.pdf
Size: 3M
Abstract
This report describes the fundamental mechanisms and response of a generic multirotor drone when subjected to gusting wind. We have used simplified dynamic models, both linear and nonlinear. Based on these, we have analyzed horizontal position deviations. The models were also used to understand the effect of changes in parameters like mass, inertial moments, drag and control system strategy. The study has a qualitative view. The simulation examples are not representative for a specific type or class of multirotor drones.
Denne rapporten beskriver de grunnleggende mekanismene og responsen til en generisk multirotordrone når den utsettes for varierende vind. Vi har brukt forenklede dynamiske modeller, både lineære og ulineære. Ut fra dem har vi analysert horisontale posisjonsavvik. Modellene er også brukt for å forstå effekten av endringer i parametere som masse, treghetsmomenter, drag og kontrollsystemstrategi. Studien legger vekt på det kvalitative. Simuleringseksemplene er ikke representative for en bestemt type eller klasse av multirotordroner.
View Meta Data