Analyse av noen ukjente midt-spektrum forbindelser ved hjelp av elektrospray-massespektrometri

Date Issued
2001
Keywords
Spektrum
Optisk identifisering
Project number
2001/01354
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1737
Collection
Rapporter
01-01354.pdf
Size: 1M
View Meta Data