AISDET 2.0 user manual

Date Issued
2011
Keywords
Simulering
Satellitter
Project number
2011/02300
Permalink
https://publications.ffi.no/123456789/891
Collection
Rapporter
11-02300.pdf
Size: 867k
Abstract
This document is the user manual for AISDET v2.0, which a software collection that simulates the performance of space born AIS receivers. It models worldwide traffic conditions and calculates the received signal taking into account media effects, antenna gains, receiver performance, satellite orbits and variation in the transmitted signal characteristics. AISDET is developed solely by Øystein Olsen at FFI. The development started during the development of the AISSat-1 satellite during the FFI project 1104 INNOSAT II, and continued during 1210 INNOSAT III. Some adjustments have been done to produce analyses for various ESA studies and bilateral projects with French industry.
Dette dokumentet er brukermanualen for AISDET v2.0, som er en samling av programvare som simulerer ytelsen til rombaserte AIS mottakere. Programvaren modellerer global skipstrafikk og tar hensyn til media, antenne gain, mottakerens ytelse, satellittbaner og endringer i egenskapene til det utsendte signalet. AISDET er utviklet av Øystein Olsen ved FFI. Utviklingen startet i forbindelse med utvikling av AISSat-1 satellitten under FFI prosjekt 1104 INNOSAT II, og er videreført i løpet av 1210 INNOSAT III. Noen tilpasninger er gjort for å gjennomføre analyser under forskjellige ESA prosjekter og under bilateralt samarbeid med fransk industri.
View Meta Data