Adsorption of simulants for chemical warfare agents on glass fibre reinforced nylon 6 studied by FTIR spectroscopy

Date Issued
2013-01-10
Keywords
Militærutstyr
Materialer
Kjemiske stridsmidler
Adsorpsjon
Project number
2013/00101
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/976
Collection
Rapporter
13-00101.pdf
Size: 953k
Abstract
The adsorption of vapours and liquids of triethyl phosphate (TEP), trimethyl phosphate (TMP), dimethyl methylphosphonate (DMMP), dichlorophosphate (MDCP) and phosphorus(V) oxychloride (TCP) on glass fibre reinforced nylon 6 was studied using Fourier transform infrared spectroscopy. The purpose of the experiment was to gain information on the mechanisms of adsorption of chemical warfare agents on nylon 6. The organophosphorus compounds were used to simulate chemical warfare agents, especially nerve agents and halogenated agents. The interactions between TEP, TMP and DMMP and the nylon 6 surface were weak. Adsorption of MDCP and TCP on nylon 6 lead to degradation of the nylon 6 material.
Adsorpsjon av væskeformig og gassformig trietyl fosfat (TEP), trimetyl fosfat (TMP), dimetyl metylfosfat (DMMP), diklorofosfat (MDCP) og fosforoksyklorid (TCP) på glassfiberforsterka nylon 6 har blitt studert ved bruk av Fourier transform infrarød spektroskopi (FTIR). Målet med eksperimentet var å samle ny informasjon for å forklare mekanismene ved adsorpsjon av kjemiske stridsmidler på nylon 6. Organofosfatforbindelser ble benyttet for å simulere kjemiske stridsmidler, spesielt nervestridsmidler og halogenerte forbindelser. Vekselvirkningene mellom TEP, TMP og DMMP og nylon 6 var svake. Adsorpsjon av MDCP og TCP på nylon 6 førte til nedbrytning av nylon 6-materialet.
View Meta Data