A selection of data from measurements of C4 detonations at Finnskogen in 1994 - test case C1

Date Issued
2007
Keywords
Skytefelt
Støy
Akustikk
Detonasjon
Project number
2007/00528
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2005
Collection
Rapporter
07-00528.pdf
Size: 119k
Abstract
Denne rapporten er en del av et pågående arbeid ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for å forbedre Forsvarsbygg (FB) sin evne til å estimere støynivået rundt forsvarets skytefelt. FFI sitt arbeid er en del av et samarbeidsprosjekt med FB som oppdragsgiver, der prosjektgruppen består av FFI, SINTEF IKT og NGI (Norges Geotekniske Institutt). For en mer omfattende beskrivelse av FFI sin aktivitet på dette området henvises det til [1, 2, 3, 4]. I 1994 og 1996 ble det foretatt en større målekampanje på Finnskogen i Norge. C4-eksplosiver ble satt av i ere posisjoner. Det var 5 målemaster som registrerte lufttrykk og bakkevibrasjon. Det nnes også data for meteorologi, topogra og bakketyper. Denne store samlingen av målinger er det nå mulig å benytte gjennom databasen NORTRIAL. Databasen er implementert i Matlab, og er tilgjengelig gratis ved kontakt med NGI. For å gjøre terskelen enda lavere for å ta i bruk denne databasen har vi, som et eksempel, tatt ut et lite utvalg målinger. Vi har kalt dette utvalget C1 (case 1). Denne samlingen med målinger er tenkt å brukes som et utgangspunkt for å evaluere ytelsen til forskjellige beregningskoder. En CD med data lene som er beskrevet kan fås ved å kontakte forfatteren.
This report is part of ongoing work being conducted at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI), to improve the ability of the Norwegian Defence Estates Agency (FB) to assess noise pollution around military ring ranges. The work conducted by FFI is part of a joint effort with FB as client. The project group consists of FFI, SINTEF IKT and NGI (Norwegian Geotechnical Institute). For a more comprehensive description of the activity at FFI in this eld, we refer to [1, 2, 3, 4]. During 1994 and 1996 a large measuring campaign was carried out at Finnskogen in Norway. C4 explosives were detonated at several positions in the woods. There were 5 measuring masts, registering time series of air pressure and ground vibration. Data exists for meteorology, topography and ground conditions. This collection of data can now be accessed through the database NORTRIAL. The database is implemented in Matlab and is freely available by contacting NGI. To facilitate the usage of this data base we have, as an example, compiled data from a small selection of detonations. We have called this selection of data C1 (case 1). This collection of measurement data is intended to be used as a starting point to assess the accuracy of different simulation codes. A CD with the data les described can be obtained by contacting the author.
View Meta Data