Test av V50 for minerydderdrakter – revidert utgave

Date Issued
2011
Keywords
Miner - Uskadeliggjørelse
Vernedrakt
Project number
2011/00615
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1397
Collection
Rapporter
11-00615.pdf
Size: 3M
Abstract
Forsvaret evaluerer for tiden nåværende og mulige nye minerydderdrakter. I den forbindelse har Ballistisk laboratorium ved FFI utført tester av om vestene oppfyller det spesifiserte beskyttelsesnivået. Beskyttelsesnivået beskrives ved V50-hastigheten. V50 er i prinsippet FSP-hastigheten der det er 50 % fare for at en FSP (fragmentsimulerende prosjektil) penetrerer vesten. Resultatet er sammenfattet under. Tallet i parentes er V50 oppgitt av leverandøren. Vi tester om V50-kravet er oppfylt. Oppgaven var ikke å finne V50. Likevel har vi oppgitt V50 i de tilfellene vi har funnet det. • Rofi (450 m/s): OK • Rofi (600 m/s): Feilet. Alle skudd ned til 513 m/s perforerte vesten. • BACompany (450 m/s): OK • BACompany (600 m/s): OK • PROCLO ubrukt (550 m/s): OK. Vi målte V50 til 636 m/s. • PROCLO brukt (550 m/s): OK. Vi målte V50 til 560 m/s. • Skjold (550 m/s): Feilet. Det brukte skjoldet ble målt til V50 på 512 m/s. • Visir (250): OK
Norwegian armed forces are evaluating mine clearing suites. To that end, the ballistic lab. at FFI has tested compliance with specifications of V50.
View Meta Data