Multinett II : SOA and XML security experiments with Cooperative ESM Operations (CESMO)

Date Issued
2008
Keywords
Tjenesteorientert arkitektur
Sikkerhet
Programvare - Testing
Project number
2008/02344
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2253
Collection
Rapporter
08-02344.pdf
Size: 690k
Abstract
This report describes the activities and experiments performed within FFI project P1086 – “Secure Pervasive SOA” during Multinett II. Multinett II is the largest joint experiment activity ever carried out in Norway. The basic concept of Multinett II is to connect different communication systems from all the military services into one common network. The goal was to experiment with technology that can contribute to further development of network based defense. From FFI, the participation was coordinated by the FFI project P1080 - a project that focuses on cooperative ESM-operations. For P1086, collaborating with P1080 was seen as a good opportunity to test Service Oriented Architecture (SOA) principles and related end-to-end security solutions in an operational environment, and to demonstrate possibilities for operational personnel. This report focuses on our experiments using Web Services to realize SOA.
Denne rapporten beskriver eksperimentene som ble utført av FFI-prosjekt P1086 – ”Sikker gjennomgående SOA” under Multinett II. Multinett II er den største militære eksperimentaktiviteten som noensinne har blitt gjennomført i Norge. Ideen bak Multinett II var å kople sammen kommunikasjonssystemer fra alle forsvarsgrener i ett felles nettverk. Målet var å eksperimentere med teknologi som kan inngå i utviklingen av et Nettverksbasert Forsvar (NBF). For FFI sin del ble deltakelsen koordinert av FFI-prosjekt P1080 ”ESM – nye operative muligheter og nettverksbaserte løsningskonsept for maritime operasjoner”. For P1086 innebar Multinett II en god arena for å teste tjenesteorientert arkitektur og relaterte ende-til-ende sikkerhetsløsninger i et operativt miljø, og å demonstrere de mulighetene som dette konseptet gir. Denne rapporten fokuserer på eksperimentene våre, med Web Services som teknologi, for å realisere en slik tjenesteorientert arkitektur.
View Meta Data