The design of an initial NBWF network simulator

Date Issued
2008
Keywords
Modellering og simulering
Datamaskinnett
Trådløs kommunikasjon
Project number
2008/01921
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2179
Collection
Rapporter
08-01921.pdf
Size: 647k
Abstract
Dette dokumentet er en leveranse fra modellerings- og simuleringsaktiviteten under TIPPER-prosjektet. Prosjektet deltar aktivt i et standardiseringsarbeid i NATO som skal ta fram en smalbånds bølgeformstandard. Hensikten med dette dokumentet er å designe en simulator som kan modellere et antall smalbånds radionoder i et nettverk. Da det per i dag ikke er spesifisert noen protokollstakk for et slikt nettverk, spesifiserer første del av dokumentet et sett med forenklede protokoller. Deretter beskrives en overordnet datastruktur for en simulator som kan implementeres med det simulatorverktøyet prosjektet skal benytte.
The NATO sub-committee 6 ad-hoc working group 2 has an ongoing activity with the objective to develop a narrowband waveform (NBWF) standard. This is a single-channel mobile ad-hoc network (MANET) which shall serve both voice traffic and data traffic over a 25 kHz radio channel. This document is a contribution to the NATO NBWF activity and is the first step towards the development of a simulator by which we can study the performance of a simplified NBWF network in different operating scenarios. The simulator is primarily designed to study network protocols in a network that shall serve multicast voice traffic and data traffic. A protocol stack for the NBWF has not yet been specified and this document specifies a reference model and a simplified protocol stack covering layers 2 to 7 suitable for implementation in a simulator. The research focus is layer 2 and layer 3 protocol functions but the simulator must, of course, include the other layers. The last part of this document describes how a network of nodes can be modelled in a simulator and also gives the current status for the simulator implementation activity.
View Meta Data